Pórobeton

Pórobeton – bílý stavební materiál. Z celkového rozpočtu budoucího domu tvoří hrubá stavba přibližně 10%. I přes to je důležité zvolit si ten správný materiál, protože vše se dá v domě vyměnit, ale hrubá stavba ne. Už delší dobu se mezi nejlepší stavební materiály řadí pórobeton. Přírodní složení pórobetonu je zárukou zdravotní a hygienické nezávadnosti stavby. Při výrobě jsou do směsi pojiva křemičitých látek přidávány plynotvorné přísady, které po vyhoření vytvoří ve tvárnici miliony vzduchových pórů, díky kterým se výrazně sníží objemová hmotnost tvárnice.

Pórobeton je tedy masivní stavební materiál s uzavřenou pórovitou strukturou.

Při použití křemičitého písku jako plniva vzniká bílý pórobeton a pokud je plnivem elektrárenský popílek, tak vzniká šedý pórobeton, ale ten již na trhu moc nenajdete. Pórobeton je výborný tepelný izolant, který svým složením potlačuje vznik nežádoucích plísní. Tyto tepelněizolační vlastnosti pórobetonu šetří náklady na vytápění a omezují celkové ztráty energie. Minerální složení pórobetonu zaručuje mimořádnou odolnost proti požáru. Při zahřátí neztrácí únosnost a má i samozhášivý efekt. Díky tomu se mohou pórobetonové tvárnice umístit i do těsné blízkosti otopných těles, kamen, krbů, sporáků či komínů. I protihlukové vlastnosti má pórobeton skvělé. Další výhodou pórobetonu jsou velké rozměry tvarovek a snadná manipulace, tudíž není nutná přítomnost těžké stavební techniky. Snadné řezání a opracovatelnost tohoto materiálu navíc umožňuje vytvářet atypické tvary, přičemž odpad při řezání je minimální. Zdění se provádí na tenkovrstvou maltu, na tvárnice se nanáší malta jen na vodorovné spáry.

Výrobci pórobetonu dodávají na trh kompletní stavení systém.

V sortimentu pórobetonu najdete i přesné tvárnice pro obezdívky, věncovky, schodišťové stupně a nosné i nenosné překlady. Dále také najdete na trhu prefamonolitické zastropení. Pomocí pórobetonu lze řešit i střechu domu, a to použitím prefabrikovaných střešních nosníků, do kterých jsou zasazeny tepelněizolační prefabrikované vložky. Výsledkem je masivní zastřešení, které dobře vyrovnává teplotní výkyvy a udržuje v prostorách podkroví příjemné mikroklima. Významnou součástí pórobetonového stavebního systému jsou i tepelněizolační desky pro vnější i vnitřní zateplení domu, které jsou na stejném materiálovém základu jako tvárnice.

Další články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *