Kurzarbeit není jen krátká práce

Kurzarbeit není jen krátká práce, setkali jste se s termínem „kurzarbeit“ a nevíte, co si přesně pod tímto pojmem představit? Jedná se o novinku ve světě zaměstnanosti a pracovních příležitostí, která přináší výhody jak státu, tak zaměstnavatelům. Kurzarbeit se využívá tehdy, když se zaměstnavatel dostane do hospodářsky obtížné situace, kdy by musel omezovat výrobu a zaměstnance propouštět. Na základě dohody pomůže stát zaměstnavateli, pokud se tento zaváže, že k propouštění nedojde.

Jaké výhody přináší kurzarbeit zaměstnavateli a státu?

Zaměstnavatel při přechodném útlumu své činnosti neztratí tým schopných a zkušených zaměstnanců. Takže hned po překonání krize může navázat tam, kde skončil, a okamžitě reagovat na nové poptávky. Pro stát je kurzarbeit výhodou v tom, že zaměstnavatel nemusí propouštět, nezvyšuje se tedy nezaměstnanost. Podpoření pracovníci se věnují své práci, ze které jsou odváděny daně, a není potřeba zabezpečovat podporu v nezaměstnanosti, která je pro stát dražší. U nás toto opatření účinně platí od roku 2015. Kdy novela zákona o zaměstnanosti stanovila zavedení příspěvku pro zaměstnavatele, pokud splní zákonem definované podmínky.

Kurzarbeit v Česku až na druhý pokus

Zavedení kurzarbeit u nás se nepovedlo hned jako v Německu, protože česká verze byla upravena tak, že ji zaměstnavatelé nechtěli příliš využívat. V roce 2015 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, podle které může zaměstnavatel získat příspěvek od úřadu práce tehdy. Dojde-li k dočasnému omezení odbytu produktů nebo omezení poptávky po službách, které poskytoval. Požádat o výpomoc je možné i tehdy, pokud je práce přerušena z důvodu živelních událostí. Příspěvek se poskytuje na základě dohody, kterou musí odsouhlasit také vláda.

Jak získat příspěvek?

Zaměstnavatel je povinen splnit i další podmínky:

  • z důvodu nezaměstnanosti, živelných událostí nebo jiných nepříznivých vlivů není možno přidělit zaměstnanci práci v rozsahu nejméně 20% stanovené týdenní doby
  • po schválení dohody bude zaměstnancům poskytována náhrada mzdy v minimální výši 70 % průměru výdělku
  • zaměstnavatel se musí zavázat k tomu, že po dobu, kdy bude příspěvek poskytován, nebude ukončen poměr se zaměstnanci z organizačních důvodů

K žádosti o tento příspěvek je potřeba doložit další doklady, jako je dohoda s odbory o výši náhrady mzdy, podrobný popis důvodů, proč se o příspěvek žádá, seznam zaměstnanců a provozů, kterých by se příspěvek týkal, přibližný odhad doby překonání nezaměstnanosti nebo nepříznivé události. Příspěvek bývá poskytován až na šest měsíců, tuto dobu je možno jednou prodloužit.

Další články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *